2.Sınıf Türkiye Geneli 1. Deneme Sınavı

Sınav süresi bitmiştir.Sınav istatistikleri görmek için tıklayınız.

Sınav İstatistikleri

2.Sınıf Türkiye Geneli 1. Deneme Sınavı

Başlangıç Tarihi:

2.11.2019 10:00

Bitiş Tarihi:

10.11.2019 22:00

Toplam Süre:

75

Oturum Sayısı:

1

Belirtke Tablosu


Türkçe

 • T.2.1.1. Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu tahmin eder.
 • T.2.1.2. Dinlediklerinde /izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur
 • T.2.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
 • T.2.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.
 • T.2.3.2. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
 • T.2.3.3. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
 • T.2.3.11. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
 • T.2.3.13. Okuduğu metnin konusunu belirler.
 • T.2.3.17. Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler.

Matematik

 • M.2.1.1.1. Nesne sayısı 100’e kadar (100 dâhil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamlarla yazar.
 • M.2.1.1.2. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu model kullanarak onluk ve birlik gruplara ayırır, sayı ile ifade eder.
 • M.2.1.1.3. Verilen bir çokluktaki nesne sayısını tahmin eder, tahminini sayarak kontrol eder
 • M.2.1.1.4. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını modeller üzerinde adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.
 • M.2.1.1.5. 100 içinde ikişer, beşer ve onar; 30 içinde üçer; 40 içinde dörder ileriye ve geriye doğru sayar.
 • M.2.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntülerini tanır, örüntünün kuralını bulur ve eksik bırakılan ögeyi belirleyerek örüntüyü tamamlar.
 • M.2.1.1.7. 100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar.
 • M.2.1.1.8. 100’den küçük doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.
 • M.2.1.2.1. Toplamları 100’e kadar (100 dâhil) olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.

Hayat Bilgisi

 • HB.2.1.1. Kendini farklı özellikleriyle tanıtır.
 • HB.2.1.2. Bireysel farklılıklara saygı duyar.
 • HB.2.1.3. Ders araç ve gereçlerini günlük ders programına göre hazırlar.
 • HB.2.1.4. Sınıfla ilgili konularda karar alma süreçlerine katılır.
 • HB.2.1.5. Okulunun yakın çevresini tanıtır.
 • HB.2.1.6. Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir.
 • HB.2.1.7. Sınıfta ve okulda yapılan etkinliklerde grupla çalışma kurallarına uyar.
 • HB.2.1.8. Okulda iletişim kurarken kendini anlaşılır ve açık bir dille ifade eder.
 • HB.2.1.9. Okulda iletişim kurarken dinleme kurallarına uyar.

İngilizce

 • Telling people what we know
 • Asking someone’s name
 • Greeting and meeting people