2.Sınıf Türkiye Geneli 5. Deneme Sınavı

Sınav süresi bitmiştir.Sınav istatistikleri görmek için tıklayınız.

Sınav İstatistikleri

2.Sınıf Türkiye Geneli 5. Deneme Sınavı

Başlangıç Tarihi:

4.4.2020 10:00

Bitiş Tarihi:

12.4.2020 22:00

Toplam Süre:

75

Oturum Sayısı:

1

Belirtke Tablosu


Türkçe

 • T.2.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder.
 • T.2.3.9. Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder.
 • T.2.3.10. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
 • T.2.3.12. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
 • T.2.3.13. Okuduğu metnin konusunu belirler.
 • T.2.3.14. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
 • T.2.3.15. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
 • T.2.3.16. Metin türlerini tanır.
 • T.2.3.17. Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler.
 • T.2.4.8. Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
 • T.2.4.9. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.
 • T.2.4.10. Yazdıklarını düzenler.
 • T.2.4.13. Soru ekini kuralına uygun yazar.

Matematik

 • M.2.1.1.1. Nesne sayısı 100’e kadar (100 dâhil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamlarla yazar.
 • M.2.1.1.2. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu model kullanarak onluk ve birlik gruplara ayırır, sayı ile ifade eder.
 • M.2.1.1.3. Verilen bir çokluktaki nesne sayısını tahmin eder, tahminini sayarak kontrol eder
 • M.2.1.1.4. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını modeller üzerinde adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.
 • M.2.1.1.5. 100 içinde ikişer, beşer ve onar; 30 içinde üçer; 40 içinde dörder ileriye ve geriye doğru sayar.
 • M.2.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntülerini tanır, örüntünün kuralını bulur ve eksik bırakılan ögeyi belirleyerek örüntüyü tamamlar.
 • M.2.1.1.7. 100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar.
 • M.2.1.1.8. 100’den küçük doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.
 • M.2.1.2.1. Toplamları 100’e kadar (100 dâhil) olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
 • M.2.1.2.2. İki sayının toplamında verilmeyen toplananı bulur.
 • M.2.1.2.3. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
 • M.2.1.2.4. Zihinden toplama işlemi yapar.
 • M.2.1.2.5. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.
 • M.2.1.3.1. 100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar.
 • M.2.1.3.2. 100 içinde 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.
 • M.2.1.3.3. Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
 • M.2.1.3.4. Toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi fark eder.
 • M.2.1.3.5. Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder.
 • M.2.1.3.6. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.
 • M.2.1.4.1. Çarpma işleminin tekrarlı toplama anlamına geldiğini açıklar.
 • M.2.1.4.2. Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar.
 • M.2.1.4.3. Doğal sayılarla çarpma işlemi gerektiren problemler çözer.
 • M.2.1.5.1. Bölme işleminde gruplama ve paylaştırma anlamlarını kullanır.
 • M.2.1.5.2. Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır.
 • M.2.2.1.1. Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır.
 • M.2.2.1.2. Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer.
 • M.2.2.1.3. Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder.
 • M.2.2.1.4. Geometrik cisim ve şekillerin yön, konum veya büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özelliklerinin değişmediğini fark eder.
 • M.2.2.2.1. Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır.
 • M.2.2.2.2. Çevresindeki simetrik şekilleri fark eder.
 • M.2.2.3.1. Tekrarlayan bir geometrik örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.
 • M.2.2.3.2. Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur.

Hayat Bilgisi

 • HB.2.1.1. Kendini farklı özellikleriyle tanıtır.
 • HB.2.1.2. Bireysel farklılıklara saygı duyar.
 • HB.2.1.3. Ders araç ve gereçlerini günlük ders programına göre hazırlar.
 • HB.2.1.4. Sınıfla ilgili konularda karar alma süreçlerine katılır.
 • HB.2.1.5. Okulunun yakın çevresini tanıtır.
 • HB.2.1.6. Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir.
 • HB.2.1.7. Sınıfta ve okulda yapılan etkinliklerde grupla çalışma kurallarına uyar.
 • HB.2.1.8. Okulda iletişim kurarken kendini anlaşılır ve açık bir dille ifade eder.
 • HB.2.1.9. Okulda iletişim kurarken dinleme kurallarına uyar.
 • HB.2.1.10. Okulda arkadaşlarıyla oyun oynarken kurallara uyar.
 • HB.2.1.11. Okulda parasını ihtiyaçları doğrultusunda bilinçli bir şekilde harcar.
 • HB.2.2.1. Yakın akrabalarını tanıtır.
 • HB.2.2.2. Akrabalık ilişkilerinin önemini kavrar.
 • HB.2.2.3. Yaşadığı evin adresini bilir.
 • HB.2.2.4. Evde, üzerine düşen görev ve sorumluluklarını fark eder.
 • HB.2.2.5. Aile içi karar alma süreçlerine katılır.
 • HB.2.2.6. Evdeki kaynakları tasarruflu kullanmanın aile bütçesine katkılarını araştırır.
 • HB.2.2.7. Yakın çevresindeki yardıma ihtiyaç duyan insanlara karşı duyarlı olur.
 • HB.2.2.8. Gün içerisinde planladığı işleri uygular.
 • HB.2.3.1. Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder.
 • HB.2.3.2. Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar.
 • HB.2.3.3. Yemek yerken görgü kurallarına uyar.
 • HB.2.3.4. Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar.
 • HB.2.3.5. Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır.
 • HB.2.3.6. Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder.
 • HB.2.3.7. Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer.
 • HB.2.4.1. Ulaşım türlerini ve araçlarını sınıflandırır.
 • HB.2.4.2. Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar.
 • HB.2.4.3. Trafikte yardıma ihtiyaç duyan bireylere yardımcı olur.
 • HB.2.4.4. Acil durumlarda yardım alabileceği kurumları ve kişileri bilir.
 • HB.2.4.5. Teknolojik araç ve gereçlerin güvenli bir şekilde kullanımı konusunda duyarlı olur.
 • HB.2.4.6. Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır.
 • HB.2.5.1. Harita ve küre üzerinde ülkesini, başkentini ve yaşadığı yeri gösterir.
 • HB.2.5.2. Türk bayrağının ve İstiklâl Marşı’nın vatanı ve milleti için önemini fark eder.
 • HB.2.5.3. Atatürk’ün çocukluğunu araştırır.
 • HB.2.5.4. Millî gün ve bayramların önemini kavrar.

İngilizce

 • Telling people what we know
 • Asking someone’s name
 • Greeting and meeting people
 • Expressing and responding to thanks
 • Giving and responding to simple instructions
 • Asking for clarification
 • Giving simple directions
 • Expressing quantity
 • Making simple inquiries
 • Naming classroom objects
 • Naming numbers
 • Expressing likes and dislikes
 • Making simple inquiries
 • Naming colors
 • Expressing quantity
 • Making simple inquiries
 • Making simple suggestions
 • Making simple inquiries
 • Talking about possessions
 • Telling someone what to do
 • Making simple inquiries
 • Talking about locations of things