3. Sınıf Türkiye Geneli 1. Deneme Sınavı

Sınav süresi bitmiştir.Sınav istatistikleri görmek için tıklayınız.

Sınav İstatistikleri

3. Sınıf Türkiye Geneli 1. Deneme Sınavı

Başlangıç Tarihi:

2.11.2019 10:00

Bitiş Tarihi:

10.11.2019 22:00

Toplam Süre:

75

Oturum Sayısı:

1

Belirtke Tablosu


Türkçe

 • T.3.1.1. Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu tahmin eder.
 • T.3.1.4. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
 • T.3.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
 • T.3.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
 • T.3.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
 • T.3.1.8. Dinlediklerine/izlediklerine farklı başlıklar önerir.
 • T.3.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
 • T.3.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.
 • T.3.3.1. Okuma materyallerindeki temel bölümleri tanır.
 • T.3.3.2. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
 • T.3.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
 • T.3.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
 • T.3.3.9. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
 • T.3.3.10. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
 • T.3.3.14. Okuduğu metnin konusunu belirler.
 • T.3.3.15. Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
 • T.3.3.18. Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler.
 • T.3.3.24. Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.
 • T.3.3.25. Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir.
 • T.3.4.7. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

Matematik

 • M.3.1.1.1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
 • M.3.1.1.2. 1000 içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, onar ve yüzer ileriye doğru ritmik sayar.
 • M.3.1.1.3. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler.
 • M.3.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.
 • M.3.1.1.5. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı karşılaştırır ve sembol kullanarak sıralar.
 • M.3.1.1.6. 100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye ritmik sayar.
 • M.3.1.1.7. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur.
 • M.3.1.1.8. Tek ve çift doğal sayıları kavrar.
 • M.3.1.1.9. Tek ve çift doğal sayıların toplamlarını model üzerinde inceleyerek toplamların tek mi çift mi olduğunu ifade eder.
 • M.3.1.1.10. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.
 • M.3.1.2.1. En çok üç basamaklı sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
 • M.3.1.2.2. Üç doğal sayı ile yapılan toplama işleminde sayıların birbirleriyle toplanma sırasının değişmesinin sonucu değiştirmediğini gösterir.
 • M.3.1.3.1. Onluk bozma gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemi yapar.

Hayat Bilgisi

 • HB.3.1.1. Güçlü yönlerini ve güçlendirilmesi gereken yönlerini fark eder.
 • HB.3.1.2. Davranışlarının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder.
 • HB.3.1.3. Arkadaşlarının davranışlarının kendisini nasıl etkilediğini fark eder.
 • HB.3.1.4. Arkadaşlık sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları kavrar.
 • HB.3.1.5. Sınıfının ve okulunun krokisini çizer.
 • HB.3.1.6. Okulunun bireysel ve toplumsal katkılarının fark eder.
 • HB.3.1.7. Okuldaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmayla ilgili çalışmalara katılmaya istekli olur.

Fen Bilimleri

 • F.3.1.1.1. Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır.
 • F.3.1.1.2. Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar.
 • F.3.1.2.1. Dünya’nın yüzeyinde karaların ve suların yer aldığını kavrar.
 • F.3.1.2.2. Dünya’da etrafımızı saran bir hava katmanının bulunduğunu açıklar.
 • F.3.1.2.3. Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır.
 • F.3.2.1.1. Duyu organlarının önemini fark eder.
 • F.3.2.1.2. Duyu organlarının temel görevlerini açıklar.
 • F.3.2.1.3. Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar.
 • F.3.3.1.1. Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder.

ingilizce

 • Greeting and saluting
 • Introducing oneself
 • Naming numbers
 • Asking about and introducing family members