3. Sınıf Türkiye Geneli 5. Deneme Sınavı

Sınav süresi bitmiştir.Sınav istatistikleri görmek için tıklayınız.

Sınav İstatistikleri

3. Sınıf Türkiye Geneli 5. Deneme Sınavı

Başlangıç Tarihi:

4.4.2020 10:00

Bitiş Tarihi:

12.4.2020 22:00

Toplam Süre:

75

Oturum Sayısı:

1

Belirtke Tablosu


Türkçe

 • T.3.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
 • T.3.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.
 • T.3.3.2. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
 • T.3.3.4. Şiir okur.
 • T.3.3.6. Okuma stratejilerini uygular.
 • T.3.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
 • T.3.3.9. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
 • T.3.3.10. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
 • T.3.3.11. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
 • T.3.3.14. Okuduğu metnin konusunu belirler.
 • T.3.3.15. Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
 • T.3.3.16. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
 • T.3.3.17. Metinle ilgili sorular sorar.
 • T.3.3.18. Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler.
 • T.3.3.19. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler
 • T.3.3.23. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder.
 • T.3.3.24. Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.
 • T.3.3.28. Tablo ve grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar.
 • T.3.4.7. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
 • T.3.4.8. Yazılarında eş sesli kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

Matematik

 • M.3.1.1.1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
 • M.3.1.1.2. 1000 içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, onar ve yüzer ileriye doğru ritmik sayar.
 • M.3.1.1.3. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler.
 • M.3.1.1.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.
 • M.3.1.1.5. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı karşılaştırır ve sembol kullanarak sıralar.
 • M.3.1.1.6. 100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye ritmik sayar.
 • M.3.1.1.7. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur.
 • M.3.1.1.8. Tek ve çift doğal sayıları kavrar.
 • M.3.1.1.9. Tek ve çift doğal sayıların toplamlarını model üzerinde inceleyerek toplamların tek mi çift mi olduğunu ifade eder.
 • M.3.1.1.10. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.
 • M.3.1.2.1. En çok üç basamaklı sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
 • M.3.1.2.2. Üç doğal sayı ile yapılan toplama işleminde sayıların birbirleriyle toplanma sırasının değişmesinin sonucu değiştirmediğini gösterir.
 • M.3.1.2.3. İki sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
 • M.3.1.2.4. Zihinden toplama işlemi yapar.
 • M.3.1.2.5. Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.
 • M.3.1.2.6. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.
 • M.3.1.3.1. Onluk bozma gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemi yapar.
 • M.3.1.3.3. Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
 • M.3.1.3.4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer.
 • M.3.1.4.1. Çarpma işleminin kat anlamını açıklar.
 • M.3.1.4.2. Çarpım tablosunu oluşturur.
 • M.3.1.4.3. İki basamaklı bir doğal sayıyla en çok iki basamaklı bir doğal sayıyı, en çok üç basamaklı bir doğal sayıyla bir basamaklı bir doğal sayıyı çarpar.
 • M.3.1.4.4. 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemi yapar.
 • M.3.1.4.5. 5'e kadar (5 dâhil) çarpım tablosundaki sayıları kullanarak çarpma işleminde çarpanlardan biri bir arttırıldığında veya azaltıldığında çarpma işleminin sonucunun nasıl değiştiğini fark eder.
 • M.3.1.4.6. Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer.
 • M.3.1.5.1. İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler.
 • M.3.1.5.2. Birler basamağı sıfır olan iki basamaklı bir doğal sayıyı 10’a kısa yoldan böler.
 • M.3.1.5.3. Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişkiyi fark eder.
 • M.3.1.5.4. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer.
 • M.3.1.6.1. Bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır.
 • M.3.1.6.2. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin birim kesir olduğunu belirtir.
 • M.3.1.6.3. Pay ve payda arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • M.3.1.6.4. Paydası 10 ve 100 olan kesirlerin birim kesirlerini gösterir.
 • M.3.1.6.5. Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını belirler.
 • M.3.1.6.6. Payı paydasından küçük kesirler elde eder.
 • M.3.3.4.1. Lira ve kuruş ilişkisini gösterir.
 • M.3.3.4.2. Paralarımızla ilgili problemleri çözer.
 • M.3.3.5.1. Zamanı dakika ve saat cinsinden söyler, okur ve yazar.
 • M.3.3.5.2. Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • M.3.3.5.3. Olayların oluş sürelerini karşılaştırır.
 • M.3.3.5.4. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer.
 • M.3.3.6.1. Nesneleri gram ve kilogram cinsinden ölçer.
 • M.3.3.6.2. Bir nesnenin kütlesini tahmin eder ve ölçme yaparak tahmininin doğruluğunu kontrol eder.
 • M.3.4.1.1. Şekil ve nesne grafiğinde gösterilen bilgileri açıklayarak grafikten çetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.
 • M.3.4.1.2. Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.
 • M.3.4.1.3. En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler.

Hayat Bilgisi

 • HB.3.1.1. Güçlü yönlerini ve güçlendirilmesi gereken yönlerini fark eder.
 • HB.3.1.2. Davranışlarının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder.
 • HB.3.1.3. Arkadaşlarının davranışlarının kendisini nasıl etkilediğini fark eder.
 • HB.3.1.4. Arkadaşlık sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları kavrar.
 • HB.3.1.5. Sınıfının ve okulunun krokisini çizer.
 • HB.3.1.6. Okulunun bireysel ve toplumsal katkılarının fark eder.
 • HB.3.1.7. Okuldaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmayla ilgili çalışmalara katılmaya istekli olur.
 • HB.3.1.8. Okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarını okul ortamında demokratik yollarla ifade eder.
 • HB.3.1.9. Okul kaynaklarının etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur.
 • HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini araştırır.
 • HB.3.2.1. Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır.
 • HB.3.2.2. Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir.
 • HB.3.2.3. Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer.
 • HB.3.2.4. Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 • HB.3.2.5. Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir.
 • HB.3.2.6. Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur.
 • HB.3.2.7. Planlı olmanın kişisel yaşamına olan katkılarına örnekler verir.
 • HB.3.2.8. İstek ve ihtiyaçlarını karşılarken kendisinin ve ailesinin bütçesini korumaya özen gösterir.
 • HB.3.3.1. Kişisel bakımını yaparken kaynakları verimli kullanır.
 • HB.3.3.2. Yiyecek ve içecekler satın alınırken bilinçli tüketici davranışları gösterir.
 • HB.3.3.3. Sağlığını korumak için mevsimlere özgü yiyeceklerle beslenir.
 • HB.3.3.4. Sağlığını korumak için yeterli ve dengeli beslenir.
 • HB.3.3.5. Kendisinin ve toplumun sağlığını korumak için ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyen kurallarına uyar.
 • HB.3.4.1. Trafik işaretleri ve işaret levhalarını tanıtır.
 • HB.3.4.2. Trafikte kurallara uymanın gerekliliğine örnekler verir.
 • HB.3.4.3. Yakın çevresinde meydana gelebilecek kazaları önlemek için alınması gereken tedbirleri açıklar.
 • HB.3.4.4. Acil bir durum olduğunda ne yapacağını ve kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar.
 • HB.3.4.5. Güvenliğini tehdit eden bir kişi olduğunda ne yapacağını ve kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar.
 • HB.3.4.6. Günlük yaşamında güvenliğini tehdit edecek bir durumla karşılaştığında neler yapabileceğine örnekler verir.
 • HB.3.4.7. Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır.
 • HB.3.5.1. Yakın çevresinde bulunan yönetim birimlerini ve yöneticilerini tanır.
 • HB.3.5.2. Ülkemizin yönetim şeklini açıklar.

Fen Bilimleri

 • F.3.1.1.1. Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır.
 • F.3.1.1.2. Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar.
 • F.3.1.2.1. Dünya’nın yüzeyinde karaların ve suların yer aldığını kavrar.
 • F.3.1.2.2. Dünya’da etrafımızı saran bir hava katmanının bulunduğunu açıklar.
 • F.3.1.2.3. Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır.
 • F.3.2.1.1. Duyu organlarının önemini fark eder.
 • F.3.2.1.2. Duyu organlarının temel görevlerini açıklar.
 • F.3.2.1.3. Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar.
 • F.3.3.1.1. Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder.
 • F.3.3.2.1. İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek keşfeder.
 • F.3.3.2.2. İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvveti tanımlar.
 • F.3.3.2.3. Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeleri tartışır.
 • F.3.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
 • F.3.4.1.2. Bazı maddelere dokunma, bakma, onları tatma ve koklamanın canlı vücuduna zarar verebileceğini tartışır.
 • F.3.4.1.3. Bireysel olarak veya gruplar hâlinde çalışırken gerekli güvenlik tedbirlerini almada sorumluluk üstlenir.
 • F.3.4.2.1. Çevresindeki maddeleri, hâllerine göre sınıflandırır.
 • F.3.5.1.1. Gözlemleri sonucunda görme olayının gerçekleşebilmesi için ışığın gerekli olduğu sonucunu çıkarır.
 • F.3.5.2.1. Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırır.
 • F.3.5.3.1. Her sesin bir kaynağı olduğu ve sesin her yöne yayıldığı sonucunu çıkarır.
 • F.3.5.3.2. İşitme duyusunu kullanarak ses kaynağının yaklaşıp uzaklaşması ve ses kaynağının yeri hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • F.3.5.3.3. Çevresindeki ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları şeklinde sınıflandırır.
 • F.3.5.4.1. Ses şiddetinin işitme için önemli olduğunu gözlemler ve her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder.
 • F.3.5.4.2. Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • F.3.5.4.3. Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade eder.
 • F.3.6.1.1. Çevresindeki örnekleri kullanarak varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır.
 • F.3.6.1.2. Bir bitkinin yaşam döngüsüne ait gözlem sonuçlarını sunar.
 • F.3.6.2.1. Yaşadığı çevreyi tanır.
 • F.3.6.2.2. Yaşadığı çevrenin temizliğinde aktif görev alır.

ingilizce

 • Greeting and saluting
 • Introducing oneself
 • Naming numbers
 • Asking about and introducing family members
 • Describing characters/people
 • Expressing ability and inability
 • Expressing feelings
 • Making simple suggestions
 • Expressing quantity
 • Naming colors
 • Talking about possessions
 • Describing sizes and shapes
 • Talking about locations of things
 • Talking about possessions
 • Apologizing
 • Talking about locations of things and people (Making simple inquiries)
 • Talking about locations of things (Making simple inquiries)
 • Asking and giving information about transportation