4. Sınıf Türkiye Geneli 1. Deneme Sınavı

Sınav süresi bitmiştir.Sınav istatistikleri görmek için tıklayınız.

Sınav İstatistikleri

4. Sınıf Türkiye Geneli 1. Deneme Sınavı

Başlangıç Tarihi:

2.11.2019 10:00

Bitiş Tarihi:

10.11.2019 22:00

Toplam Süre:

120

Oturum Sayısı:

1

Belirtke Tablosu


Türkçe

 • T.4.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
 • T.4.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
 • T.4.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
 • T.4.1.8. Dinlediklerine/izlediklerine farklı başlıklar önerir.
 • T.4.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
 • T.4.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
 • T.4.3.3. Şiir okur.
 • T.4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
 • T.4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
 • T.4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
 • T.4.3.10. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler.
 • T.4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar.
 • T.4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler.
 • T.4.3.17. Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
 • T.4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
 • T.4.3.20. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
 • T.4.3.21. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler.
 • T.4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder.
 • T.4.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.
 • T.4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
 • T.4.4.13. Yazılarında eş sesli kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

Matematik

 • M.4.1.1.1. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
 • M.4.1.1.2. 10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar.
 • M.4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler
 • M.4.1.1.4. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar.
 • M.4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/küçük sembolü kullanarak sıralar.
 • M.4.1.1.6. Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar.
 • M.4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar.
 • M.4.1.2.2. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
 • M.4.1.3.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.
 • M.4.1.3.2. Üç basamaklı doğal sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı doğal sayıları ve 100’ün katı olan üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.

Fen Bilimleri

 • F.4.1.1.1. Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.
 • F.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.
 • F.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.
 • F.4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar.
 • F.4.1.2.2. Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar.
 • F.4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar.

Sosyal Bilgiler

 • SB.4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
 • SB.4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.
 • SB.4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır.
 • SB.4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar.
 • SB.4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar.
 • SB.4.2.1. Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar.

İngilizce

 • Asking for permission
 • Making simple requests
 • Telling someone what to do
 • Naming numbers
 • Identifying countries and nationalities
 • Talking about locations of cities (Making simple inquiries)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 • 4.1.1. Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır.
 • 4.1.2. Tekbir ve salavatı söyler.
 • 4.1.3. Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir.