4. Sınıf Türkiye Geneli 5. Deneme Sınavı

Sınav süresi bitmiştir.Sınav istatistikleri görmek için tıklayınız.

Sınav İstatistikleri

4. Sınıf Türkiye Geneli 5. Deneme Sınavı

Başlangıç Tarihi:

4.4.2020 10:00

Bitiş Tarihi:

12.4.2020 22:00

Toplam Süre:

120

Oturum Sayısı:

1

Belirtke Tablosu


Türkçe

 • T.4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
 • T.4.3.8. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
 • T.4.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
 • T.4.3.10. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler.
 • T.4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar.
 • T.4.3.12. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • T.4.3.13. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
 • T.4.3.14. Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
 • T.4.3.16. Okuduğu metnin konusunu belirler.
 • T.4.3.17. Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
 • T.4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
 • T.4.3.19. Metinle ilgili sorular sorar.
 • T.4.3.20. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
 • T.4.3.21. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler.
 • T.4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.
 • T.4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder.
 • T.4.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.
 • T.4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar.
 • T.4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
 • T.4.4.17. Sayıları doğru yazar.
 • T.4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır.
 • T.4.4.19. Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır.

Matematik

 • M.4.1.1.1. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
 • M.4.1.1.2. 10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar.
 • M.4.1.1.3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler
 • M.4.1.1.4. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar.
 • M.4.1.1.5. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/küçük sembolü kullanarak sıralar.
 • M.4.1.1.6. Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar.
 • M.4.1.2.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar.
 • M.4.1.2.2. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
 • M.4.1.2.3. En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar.
 • M.4.1.2.4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.
 • M.4.1.3.1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.
 • M.4.1.3.2. Üç basamaklı doğal sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı doğal sayıları ve 100’ün katı olan üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.
 • M.4.1.3.3. Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
 • M.4.1.3.4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.
 • M.4.1.4.1 Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar.
 • M.4.1.4.2. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.
 • M.4.1.4.3. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.
 • M.4.1.4.4. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar.
 • M.4.1.4.5. En çok iki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
 • M.4.1.4.6. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer.
 • M.4.1.5.1. Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.
 • M.4.1.5.2. En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler.
 • M.4.1.5.3. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’e zihinden böler.
 • M.4.1.5.4. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
 • M.4.1.5.5. Çarpma ve bölme arasındaki ilişkiyi fark eder.
 • M.4.1.5.6. Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer.
 • M.4.1.5.7. Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin sağlandığını açıklar.
 • M.4.1.5.8. Aralarında eşitlik durumu olmayan iki matematiksel ifadenin eşit olması için yapılması gereken işlemleri açıklar.
 • M.4.1.6.1. Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir.
 • M.4.1.6.2. Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar.
 • M.4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler.
 • M.4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır.
 • M.4.1.7.1. Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar.
 • M.4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer.
 • M.4.2.1.1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir
 • M.4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler.
 • M.4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır.
 • M.4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur.
 • M.4.2.1.5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur.
 • M.4.2.3.1. Düzlemi tanır ve örneklendirir.
 • M.4.2.3.2. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir.
 • M.4.2.3.3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar.
 • M.4.3.4.1. Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • M.4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer.
 • M.4.4.1.1. Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar.
 • M.4.4.1.2. Sütun grafiğini oluşturur.
 • M.4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır.
 • M.4.4.1.4. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer.

Fen Bilimleri

 • F.4.1.1.1. Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.
 • F.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.
 • F.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.
 • F.4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar.
 • F.4.1.2.2. Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar.
 • F.4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • F.4.2.1.2. Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğu çıkarımını yapar.
 • F.4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.
 • F.4.2.1.4. İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir.
 • F.4.2.1.5. Alkol ve sigara kullanımının insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin farkına varır.
 • F.4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir.
 • F.4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar.
 • F.4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder.
 • F.4.3.2.3. Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir.
 • F.4.3.2.4. Mıknatısların yeni kullanım alanları konusunda fikirlerini açıklar.
 • F.4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
 • F.4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır.
 • F.4.4.2.2. Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar.
 • F.4.4.3.1. Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır.
 • F.4.4.3.2. Aynı maddenin farklı hâllerine örnekler verir.
 • F.4.4.4.1. Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar.
 • F.4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar.
 • F.4.4.5.1. Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar.
 • F.4.4.5.2. Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer.
 • F.4.4.5.3. Karışımların ayrılmasını, ülke ekonomisine katkısı ve kaynakların etkili kullanımı bakımından tartışır.
 • F.4.5.1.1. Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır.
 • F.4.5.1.2. Gelecekte kullanılabilecek aydınlatma araçlarına yönelik tasarım yapar.
 • F.4.5.2.1. Uygun aydınlatma hakkında araştırma yapar.
 • F.4.5.2.2. Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini tartışır.
 • F.4.5.3.1. Işık kirliliğinin nedenlerini sorgular.
 • F.4.5.3.2. Işık kirliliğinin, doğal hayata ve gök cisimlerinin gözlenmesine olan olumsuz etkilerini açıklar.

Sosyal Bilgiler

 • SB.4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
 • SB.4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.
 • SB.4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır.
 • SB.4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar.
 • SB.4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar.
 • SB.4.2.1. Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar.
 • SB.4.2.2. Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.
 • SB.4.2.3. Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır.
 • SB.4.2.4. Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar.
 • SB.4.3.1. Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
 • SB.4.3.2. Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer.
 • SB.4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.
 • SB.4.3.4. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır.
 • SB.4.3.5. Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • SB.4.3.6. Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.
 • SB.4.4.1. Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır.
 • SB.4.4.2. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır.
 • SB.4.4.3. Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır.
 • SB.4.4.4. Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir.
 • SB.4.4.5. Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır.
 • SB.4.5.1. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar.
 • SB.4.5.2. Ailesi ve yakın çevresindeki başlıca ekonomik faaliyetleri tanır.
 • SB.4.5.3. Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler.
 • SB.4.5.4. Kendine ait örnek bir bütçe oluşturur.

İngilizce

 • Asking for permission
 • Making simple requests
 • Telling someone what to do
 • Naming numbers
 • Identifying countries and nationalities
 • Talking about locations of cities (Making simple inquiries)
 • Expressing ability and inability
 • Talking about possessions (Making simple inquiries)
 • Expressing likes and dislikes
 • Making simple inquiries
 • Asking for clarification
 • Talking about daily routines
 • Making simple inquiries
 • Telling the time and days
 • Giving and responding to simple instructions
 • Making simple inquiries
 • Talking about locations
 • Describing what people do and expressing what people like
 • Making inquiries
 • Describing the weather (Expressing basic needs)
 • Making simple requests
 • Naming the seasons of the year

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 • 4.1.1. Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır.
 • 4.1.2. Tekbir ve salavatı söyler.
 • 4.1.3. Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir.
 • 4.1.4. Sübhaneke duasını okur, anlamını söyler.
 • 4.2.1. İslam’ın inanç esaslarını sıralar.
 • 4.2.2. İslam’ın şartlarını söyler.
 • 4.2.3. Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar.
 • 4.2.4. Âmentü duasını okur, anlamını söyler.
 • 4.3.1. Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder.
 • 4.3.2. İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur.
 • 4.3.3. Fâtiha suresini okur, anlamını söyler.
 • 4.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu çevrenin genel özelliklerini açıklar.
 • 4.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile büyüklerini tanır.
 • 4. 4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler.