5. Sınıf Türkiye Geneli 1. Deneme Sınavı

Sınav süresi bitmiştir.Sınav istatistikleri görmek için tıklayınız.

Sınav İstatistikleri

5. Sınıf Türkiye Geneli 1. Deneme Sınavı

Başlangıç Tarihi:

2.11.2019 10:00

Bitiş Tarihi:

10.11.2019 22:00

Toplam Süre:

155

Oturum Sayısı:

2

Belirtke Tablosu


Türkçe

 • T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
 • T.5.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
 • T.5.3.11. Yapım ekinin işlevlerini açıklar.
 • T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
 • T.5.3.16. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
 • T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
 • T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.
 • T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir
 • T.5.3.27. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
 • T.5.3.31. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
 • T.5.3.33. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.
 • T.5.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar.
 • T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
 • T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
 • T.5.4.8. Sayıları doğru yazar.
 • T.5.4.11. Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır.

Matematik

 • M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
 • M.5.1.1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.
 • M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.
 • M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar
 • M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.
 • M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.
 • M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.
 • M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.
 • M.5.1.2.6. Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.

Fen Bilimleri

 • F.5.1.1.1. Güneş’in özelliklerini açıklar.
 • F.5.1.1.2. Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.
 • F.5.1.2.1. Ay’ın özelliklerini açıklar.
 • F.5.1.2.2. Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır.
 • F.5.1.3.1. Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar.
 • F.5.1.3.2. Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • F.5.1.4.1. Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.

Sosyal Bilgiler

 • SB.5.1.1. Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.
 • SB.5.1.2. Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar.
 • SB.5.1.3. Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.
 • SB.5.1.4. . Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.
 • SB.5.2.1. Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 • 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.
 • 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder.
 • 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.
 • 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.
 • 5.1.5. Allah’a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder.

İngilizce

 • Greeting and meeting people
 • Expressing likes and dislikes
 • Making simple inquiries
 • Asking for and giving directions (Making simple inquiries)
 • Talking about locations of things and people