5. Sınıf Türkiye Geneli 5. Deneme Sınavı

Sınav süresi bitmiştir.Sınav istatistikleri görmek için tıklayınız.

Sınav İstatistikleri

5. Sınıf Türkiye Geneli 5. Deneme Sınavı

Başlangıç Tarihi:

4.4.2020 10:00

Bitiş Tarihi:

12.4.2020 22:00

Toplam Süre:

175

Oturum Sayısı:

2

Belirtke Tablosu


Türkçe

 • T.5.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
 • T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
 • T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
 • T.5.3.7. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
 • T.5.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
 • T.5.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
 • T.5.3.10. Kökleri ve ekleri ayırt eder.
 • T.5.3.11. Yapım ekinin işlevlerini açıklar.
 • T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder.
 • T.5.3.13. Okuduklarını özetler.
 • T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
 • T.5.3.16. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
 • T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
 • T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.
 • T.5.3.20. Metnin konusunu belirler.
 • T.5.3.23. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
 • T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir
 • T.5.3.27. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
 • T.5.3.30. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.
 • T.5.3.31. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
 • T.5.3.32. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
 • T.5.3.33. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.
 • T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
 • T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
 • T.5.4.11. Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır.

Matematik

 • M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
 • M.5.1.1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.
 • M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.
 • M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar
 • M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır.
 • M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.
 • M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.
 • M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.
 • M.5.1.2.6. Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.
 • M.5.1.2.7. Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır.
 • M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar.
 • M.5.1.2.9. Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.
 • M.5.1.2.10. Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar.
 • M.5.1.2.11. En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur.
 • M.5.1.2.12. Dört işlem içeren problemleri çözer.
 • M.5.1.3.1. Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.
 • M.5.1.3.2. Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.
 • M.5.1.3.3. Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır.
 • M.5.1.3.4. Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur.
 • M.5.1.3.5. Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar.
 • M.5.1.3.6. Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar..
 • M.5.1.4.1. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.
 • M.5.1.4.2. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.
 • M.5.1.5.1. Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.
 • M.5.1.5.2. Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder.
 • M.5.1.5.3. Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar.
 • M.5.1.5.4. Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.
 • M.5.1.5.5. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.
 • M.5.1.5.6. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
 • M.5.1.6.1. Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir.
 • M.5.1.6.2. Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.
 • M.5.1.6.3. Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır
 • M.5.1.6.4. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur.
 • M.5.2.1.1. Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir.
 • M.5.2.1.2. Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder.
 • M.5.2.1.3. Bir doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçaları çizer.
 • M.5.2.1.4. 90°’lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.
 • M.5.2.1.5. Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer.
 • M.5.2.1.6. Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar.
 • M.5.2.2.1. Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır.

Fen Bilimleri

 • F.5.1.1.1. Güneş’in özelliklerini açıklar.
 • F.5.1.1.2. Güneş’in büyüklüğünü Dünya’nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.
 • F.5.1.2.1. Ay’ın özelliklerini açıklar.
 • F.5.1.2.2. Ay’da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır.
 • F.5.1.3.1. Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar.
 • F.5.1.3.2. Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • F.5.1.4.1. Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.
 • F.5.2.1.1. Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır.
 • F.5.3.1.1. Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.
 • F.5.3.1.2. Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar.
 • F.5.3.2.1. Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir.
 • F.5.3.2.2. Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder.
 • F.5.3.2.3. Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir.
 • F.5.4.1.1. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.
 • F.5.4.2.1. Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler.
 • F.5.4.3.1. Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar.
 • F.5.4.3.2. Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.
 • F.5.4.4.1. Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır.
 • F.5.5.1.1. Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir.
 • F.5.5.2.1. Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir.
 • F.5.5.2.2. Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • F.5.5.3.1. Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır.
 • F.5.4.4.2. Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir.

Sosyal Bilgiler

 • SB.5.1.1. Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.
 • SB.5.1.2. Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar.
 • SB.5.1.3. Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.
 • SB.5.1.4. . Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.
 • SB.5.2.1. Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.
 • SB.5.2.2. Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır.
 • SB.5.2.3. Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.
 • SB.5.2.4. Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki rolünü analiz eder.
 • SB.5.2.5. Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihî gelişimini değerlendirir.
 • SB.5.3.1. Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar.
 • SB.5.3.2. Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.
 • SB.5.3.3. Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.
 • SB.5.3.4. Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular.
 • SB.5.3.5. Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar.
 • SB.5.4.1. Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır.
 • SB.5.4.2. Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular.
 • SB.5.4.3. Sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uyar.
 • SB.5.4.4. Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler.
 • SB.5.4.5. Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır.
 • SB.5.5.1. Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder.
 • SB.5.5.2. Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır.
 • SB.5.5.3. Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder.
 • SB.5.5.4. Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder.
 • SB.5.5.5. İş birliği yaparak üretim, dağıtım ve tüketime dayalı yeni fikirler geliştirir.
 • SB.5.5.6. Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 • 5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.
 • 5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder.
 • 5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.
 • 5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.
 • 5.1.5. Allah’a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder.
 • 5.1.6. Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar.
 • 5.1.7. Hz. İbrahim’in (a.s.) tevhide davetini özetler.
 • 5. 1. 8. İhlâs suresini okur, anlamını söyler.
 • 5.2.1. Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder.
 • 5.2.2. Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar.
 • 5.2.3. Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır.
 • 5.2.4. Hz. Davud’un (a.s.) hayatını özetler.
 • 5.2.5. Rabbena dualarını okur, anlamını söyler.
 • 5.3.1. Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir.
 • 5.3.2. Selamlaşma adabına riayet eder.
 • 5.3.3. İletişim ve konuşma adabına uygun davranır.
 • 5.3.4. Sofra adabına riayet eder.
 • 5.3.5. Hz. Lokman’ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir.
 • 5.3.6. Tahiyyat duasını okur, anlamını söyler.
 • 5.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evlilik sürecini özetler.
 • 5.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir.
 • 5.4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir.

İngilizce

 • Greeting and meeting people
 • Expressing likes and dislikes
 • Making simple inquiries
 • Asking for and giving directions (Making simple inquiries)
 • Talking about locations of things and people
 • Describing what people do regularly
 • Expressing ability and inability
 • Expressing likes and dislikes
 • Describing what people do regularly (Making simple inquiries)
 • Telling the time
 • Naming numbers
 • Expressing illnesses, needs and feelings
 • Making simple suggestions
 • Describing characters/people
 • Expressing likes and dislikes
 • Making simple inquiries
 • Stating personal opinions
 • Telling the time
 • Asking for permission
 • Expressing and responding to thanks
 • Greeting and meeting people
 • Expressing obligation
 • Telling the days and dates
 • Making simple inquiries
 • Asking for clarification
 • Making/accepting/refusing simple suggestions