6. Sınıf Türkiye Geneli 1. Deneme Sınavı

Sınav süresi bitmiştir.Sınav istatistikleri görmek için tıklayınız.

Sınav İstatistikleri

6. Sınıf Türkiye Geneli 1. Deneme Sınavı

Başlangıç Tarihi:

2.11.2019 10:00

Bitiş Tarihi:

10.11.2019 22:00

Toplam Süre:

155

Oturum Sayısı:

2

Belirtke Tablosu


Türkçe

 • T.6.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
 • T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • T.6.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
 • T.6.3.7. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
 • T.6.3.15. Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
 • T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar.
 • T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
 • T.6.3.19. Metnin konusunu belirler.
 • T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
 • T.6.3.21. Metnin içeriğine uygun başlık belirler.
 • T.6.3.22. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
 • T.6.3.24. Metnin içeriğini yorumlar.
 • T.6.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar..
 • T.6.3.28. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.
 • T.6.3.29. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
 • T.6.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
 • T.6.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
 • T.6.4.8. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

Matematik

 • M.6.1.1.1. Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.
 • M.6.1.1.2. İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.
 • M.6.1.1.3. Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.
 • M.6.1.1.4. Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.
 • M.6.1.2.1. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler.
 • M.6.1.2.2. 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır.
 • M.6.1.2.3. Asal sayıları özellikleriyle belirler.

Fen Bilimleri

 • F.6.1.1.1. Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır.
 • F.6.1.1.2. Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş’e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur.
 • F.6.1.2.1.Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder.
 • F.6.1.2.2. Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder.
 • F.6.1.2.3. Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur.
 • F.6.2.1.1. Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar.
 • F.6.2.2.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar.
 • F.6.2.2.2. Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar.
 • F.6.2.2.3. Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar.

Sosyal Bilgiler

 • SB.6.1.1. Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.
 • SB.6.1.2. Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder.
 • SB.6.1.3. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular.
 • SB.6.1.4. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.
 • SB.6.1.5. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur.
 • SB.6.2.1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 • 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar.
 • 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar.
 • 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder.
 • 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır.
 • 6.1.5. İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir.

İngilizce

 • Describing what people do regularly (Making simple inquiries)
 • Telling the time and dates
 • Accepting and refusing
 • Describing what people do regularly
 • Expressing likes and dislikes