6. Sınıf Türkiye Geneli 5. Deneme Sınavı

Sınav süresi bitmiştir.Sınav istatistikleri görmek için tıklayınız.

Sınav İstatistikleri

6. Sınıf Türkiye Geneli 5. Deneme Sınavı

Başlangıç Tarihi:

4.4.2020 10:00

Bitiş Tarihi:

12.4.2020 22:00

Toplam Süre:

175

Oturum Sayısı:

2

Belirtke Tablosu


Türkçe

 • T.6.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
 • T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • T.6.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
 • T.6.3.7. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
 • T.6.3.8. İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar
 • T.6.3.10. Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.
 • T.6.3.11. Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder.
 • T.6.3.12. Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.
 • T.6.3.15. Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
 • T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar.
 • T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
 • T.6.3.19. Metnin konusunu belirler.
 • T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
 • T.6.3.21. Metnin içeriğine uygun başlık belirler.
 • T.6.3.22. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
 • T.6.3.24. Metnin içeriğini yorumlar.
 • T.6.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar..
 • T.6.3.28. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.
 • T.6.3.29. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
 • T.6.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
 • T.6.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
 • T.6.4.8. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

Matematik

 • M.6.1.1.1. Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.
 • M.6.1.1.2. İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.
 • M.6.1.1.3. Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.
 • M.6.1.1.4. Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.
 • M.6.1.2.1. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler.
 • M.6.1.2.2. 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır.
 • M.6.1.2.3. Asal sayıları özellikleriyle belirler.
 • M.6.1.2.4. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler.
 • M.6.1.2.5. İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer.
 • M.6.1.3.1. Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar.
 • M.6.1.4.1. Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.
 • M.6.1.4.2. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar.
 • M.6.1.4.3. Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.
 • M.6.1.5.1. Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.
 • M.6.1.5.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
 • M.6.1.5.3. Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.
 • M.6.1.5.4. İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.
 • M.6.1.5.5. Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.
 • M.6.1.5.6. İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır.
 • M.6.1.5.7. Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder.
 • M.6.1.5.8. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
 • M.6.1.6.1. Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir.
 • M.6.1.6.2. Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler.
 • M.6.1.6.3. Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar.
 • M.6.1.6.4. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapar.
 • M.6.1.6.5. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar.
 • M.6.1.6.6. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla; 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 • M.6.1.6.7. Sayıların ondalık gösterimleriyle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder.
 • M.6.1.6.8. Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
 • M.6.1.7.1. Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.
 • M.6.1.7.2. Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını belirler, problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulur.
 • M.6.1.7.3. Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler.
 • M.6.2.1.1. Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar.
 • M.6.2.1.2. Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.
 • M.6.2.1.3. Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar.
 • M.6.3.1.1. Açıyı, başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğunu bilir ve sembolle gösterir.
 • M.6.3.1.2. Bir açıya eş bir açı çizer.
 • M.6.4.1.1. İki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur ve uygun verileri elde eder.
 • M.6.4.1.2. İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir.
 • M.6.4.2.1. Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar.
 • M.6.4.2.2. Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar.
 • M.6.4.2.3. İki gruba ait verileri karşılaştırmada ve yorumlamada aritmetik ortalama ve açıklığı kullanır.

Fen Bilimleri

 • F.6.1.1.1. Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır.
 • F.6.1.1.2. Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş’e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur.
 • F.6.1.2.1.Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder.
 • F.6.1.2.2. Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder.
 • F.6.1.2.3. Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur.
 • F.6.2.1.1. Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar.
 • F.6.2.2.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar.
 • F.6.2.2.2. Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar.
 • F.6.2.2.3. Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar.
 • F.6.2.3.1. Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar.
 • F.6.2.3.2. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar.
 • F.6.2.3.3. Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar.
 • F.6.2.3.4. Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder.
 • F.6.2.3.5. Kan bağışının toplum açısından önemini değerlendirir.
 • F.6.2.4.1. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar.
 • F.6.2.5.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler.
 • F.6.3.1.1. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir.
 • F.6.3.1.2. Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler.
 • F.6.3.1.3. Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır.
 • F.6.3.2.1. Sürati tanımlar ve birimini ifade eder.
 • F.6.3.2.2. Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir.
 • F.6.4.1.1. Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder.
 • F.6.4.1.2. Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.
 • F.6.4.2.1. Yoğunluğu tanımlar.
 • F.6.4.2.2. Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar.
 • F.6.4.2.3. Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır.
 • F.6.4.2.4. Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları karşılaştırarak bu durumun canlılar için önemini tartışır.
 • F.6.4.3.1. Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır.
 • F.6.4.3.2. Binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin seçilme ölçütlerini belirler.
 • F.6.4.3.3. Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir.
 • F.6.4.3.4. Binalarda ısı yalıtımının önemini, aile ve ülke ekonomisi ve kaynakların etkili kullanımı bakımından tartışır.
 • F.6.4.4.1. Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir.
 • F.6.4.4.2. Farklı türdeki yakıtların ısı amaçlı kullanımının, insan ve çevre üzerine etkilerini tartışır.
 • F.6.4.4.3. Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder.
 • F.6.5.1.1. Sesin yayılabildiği ortamları tahmin eder ve tahminlerini test eder.
 • F.6.5.2.1. Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder.
 • F.6.5.2.2. Sesin yayıldığı ortamın değişmesiyle farklı işitildiğini deneyerek keşfeder.
 • F.6.5.3.1. Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır.
 • F.6.5.4.1. Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir.
 • F.6.5.4.2. Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder.

Sosyal Bilgiler

 • SB.6.1.1. Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.
 • SB.6.1.2. Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder.
 • SB.6.1.3. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular.
 • SB.6.1.4. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.
 • SB.6.1.5. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur.
 • SB.6.2.1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
 • SB.6.2.2. İslamiyet’in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar.
 • SB.6.2.3. Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.
 • SB.6.2.4. Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder.
 • SB.6.2.5. Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar.
 • SB.6.3.1. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar.
 • SB.6.3.2. Türkiye’nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.
 • SB.6.3.3. Türkiye’nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir.
 • SB.6.3.4. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • SB.6.4.1. Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir.
 • SB.6.4.2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer.
 • SB.6.4.3. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar.
 • SB.6.4.4. Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur.
 • SB.6.5.1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir.
 • SB.6.5.2. Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder.
 • SB.6.5.3. Türkiye’nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar.
 • SB.6.5.4. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur.
 • SB.6.5.5. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişimindeki yerini ve önemini analiz eder.
 • SB.6.5.6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini, becerileri ve eğitim sürecini araştırır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 • 6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar.
 • 6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar.
 • 6.1.3. Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder.
 • 6.1.4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır.
 • 6.1.5. İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir.
 • 6.1.6. Hz. Âdem’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler.
 • 6.1.7. Kunut dualarını okur, anlamını söyler.
 • 6.2.1. İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.
 • 6.2.2. Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır.
 • 6.2.3. Namazın kılınışına örnekler verir.
 • 6.2.4. Hz. Zekeriya’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
 • 6.2.5. Fil suresini okur, anlamını söyler.
 • 6.3.1. İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir.
 • 6.3.2. Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular.
 • 6.3.3. Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır.
 • 6.3.4. Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur.
 • 6.3.5. Hz. Yahya’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
 • 6.3.6. Tebbet suresini okur, anlamını söyler.
 • 6.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir.
 • 6.4.2. Medine’ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler.

İngilizce

 • Describing what people do regularly (Making simple inquiries)
 • Telling the time and dates
 • Accepting and refusing
 • Describing what people do regularly
 • Expressing likes and dislikes
 • Describing places (Making comparisons)
 • Describing what people are doing now (Making simple inquiries)
 • Describing the weather
 • Making simple inquiries
 • Expressing emotions
 • Describing places
 • Expressing feelings
 • Expressing likes and dislikes
 • Stating personal opinions
 • Talking about occupations
 • Asking personal questions
 • Telling the time, days and dates
 • Talking about past events (Making simple inquiries)
 • Talking about locations of things and people
 • Talking about past events