7. Sınıf Türkiye Geneli 1. Deneme Sınavı

Sınav süresi bitmiştir.Sınav istatistikleri görmek için tıklayınız.

Sınav İstatistikleri

7. Sınıf Türkiye Geneli 1. Deneme Sınavı

Başlangıç Tarihi:

2.11.2019 10:00

Bitiş Tarihi:

10.11.2019 22:00

Toplam Süre:

135

Oturum Sayısı:

2

Belirtke Tablosu


Matematik

 • M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.
 • M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır.
 • M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 • M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder.
 • M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer.

Türkçe

 • T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
 • T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
 • T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
 • T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder.
 • T.7.3.15. Okuduklarını özetler.
 • T.7.3.16. Metnin konusunu belirler.
 • T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
 • T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
 • T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.
 • T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar.
 • T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
 • T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.
 • T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
 • T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler.
 • T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.

Fen Bilimleri

 • F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar.
 • F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder.
 • F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır.
 • F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar.
 • F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar.
 • F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar.
 • F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.
 • F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • F.7.1.1.4. Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar.
 • F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur.
 • F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 • 7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder.
 • 7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır.
 • 7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar
 • 7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar.
 • 7.1.5. Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar.

Sosyal Bilgiler

 • SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.
 • SB.7.1.2. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.
 • SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır.
 • SB.7.1.4. İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.
 • SB.7.2.1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.

İngilizce

 • Describing characters/people (Making simple inquiries)
 • Making simple comparisons (Giving explanations/reasons)
 • Talking about routines and daily activities
 • Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons)