8. Sınıf Türkiye Geneli 1. Deneme Sınavı

Sınav süresi bitmiştir.Sınav istatistikleri görmek için tıklayınız.

Sınav İstatistikleri

8. Sınıf Türkiye Geneli 1. Deneme Sınavı

Başlangıç Tarihi:

2.11.2019 10:00

Bitiş Tarihi:

10.11.2019 22:00

Toplam Süre:

135

Oturum Sayısı:

2

Belirtke Tablosu


Türkçe

 • T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.
 • T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
 • T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.
 • T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler.
 • T.8.3.13. Okuduklarını özetler.
 • T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar.
 • T.8.3.16. Metnin konusunu belirler.
 • T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
 • T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
 • T.8.3.19. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
 • T.8.3.20.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
 • T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar.
 • T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
 • T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.
 • T.8.4.9. Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır.

Matematik

 • M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.
 • M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.
 • M.8.1.1.3. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.
 • M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar.
 • M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
 • M.8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.
 • M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.
 • M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.

Fen Bilimleri

 • F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.
 • F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.
 • F.8.1.2.2. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.
 • F.8.2.1.1. Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar.
 • F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir.
 • F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder.
 • F.8.2.2.1. Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar.
 • F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.

Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

 • İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.
 • İTA.8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • İTA.8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.
 • İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.
 • İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar.
 • İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • İTA.8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.
 • İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 • 8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.
 • 8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.
 • 8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.
 • 8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular.
 • 8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
 • 8.1.6. Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler.

İngilizce

 • Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons
 • Making simple inquiries
 • Expressing likes and dislikes
 • Expressing preferences
 • Stating personal opinions (Making simple inquiries)